Øvelsekjøring

Generelt

Det er din ledsagers ansvar å vurdere, og sørge for, at øvelseskjøringen ikke er til fare eller ulempe for annen trafikk. Benytt gjerne et stort åpent område. Når du har oppnådd gode tekniske ferdigheter, kan du forflytte øvelseskjøringen til mere trafikkerte områder. Øvelseskjøring i utlandet er forbudt.

Moped 

For å kunne øvelseskjøre privat må du

 • Ha fylt 15 år
 • Kunne fremvise legitimasjon og gyldig bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs
 • Ha refleksvest som bakover viser bokstaven L

Den som er med deg

 • Må være fylt 25 år
 • Må ha hatt førerrett for moped de siste 5 årene
 • Må selv kjøre motorsykkel
 • Ha refleksvest som bakover viser bokstaven L
 • Kan ikke ta imot betaling

Begge

Dere må begge ha toveis kommunikasjonsutstyr. Ved øvelseskjøring på avsperret område er det tilstrekkelig at dere kan se hverandre.

Motorsykkel

For å kunne øvelseskjøre privat må du

 • Ha oppnådd minstealder for klassen det skal øves i.

– Klasse A1 – 15 år
– Klasse A2 – 16 år
– Klasse A – 22 år. Dersom du skal øvelseskjøre før fylte 22 år i klasse A må du ha førerett klasse A2

 • Kunne fremvise legitimasjon og gyldig bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs.

Den som er med deg

 • Må ha fylt 25 år
 • Må ha hatt sammenhengende førerrett  de siste 5 år i klassen det skal øves i
 • Ha refleksvest som bakover viser bokstaven L
 • Ledsager i A-klassene kan sitte på motorsykkelen sammen med eleven, eller følge etter på egen mellomtung eller tung sykkel. Vær oppmerksom på at motorsykkelen begge evnt. skal sitte på samtidig kan ha begrenset nyttelast.

Begge

Dere må begge ha toveis kommunikasjonsutstyr. Ved øvelseskjøring på avsperret område er det tilstrekkelig at dere kan se hverandre

Top
Bestill