Elev info

Elev informasjon for Ribe Motorsykkelskolen AS

Må leses av alle våre elever

Vi ønsker deg velkommen som elev hos Motorsykkelskolen.

Skolens undervisningsplaner bygger på læreplaner som er fastsatt av Vegdirektoratet. Skolen plikter å følge denne planen under opplæringen.

Generelt

 • Du må søke om førerkort. Søknaden finner du på www.vegvesen.no
 • Trafikkskolen har ikke lov å gi Kreditt til personer under 18 år. I slikt tilfelle må skolen ha underskrift av dine foreldre/foresatte.
 • Betaling via bank eller vipps.

Undervisning

 • Tidspunkt for undervisning avtales med lærer.
 • En undervisningstime varer 45 minutter (se prisliste på www.motorsykkelskolen.no)
 • Du må kunne fremvise bevis for trafikalt grunnkurs ved første kjøretime dersom du er under 25 år. Elever over 25 år må ha med seg gyldig legitimasjon.
 • Avbestilling av timer må skje senest klokken 12:00 virkedagen før avtalt tid.
 • Oppmøte: Skibåsen 25, Sørlandsparken ved Motorsykkelskolens container.

Teori og praktisk prøve

 • Til teoriprøven: Husk gyldig legitimasjon og penger til gebyr.
 • Praktisk prøve må være betalt før førerprøven.
 • Til praktisk prøve: Husk gyldig legitimasjon og kvittering for betalt gebyr.
 • Praktisk prøve kan betales over bank til kontonummer 7694 05 05670 (Statens Vegvesen). Påfør Fødsel, personnummer og førerkortklasse. Ta med utskrift av kvittering til førerprøven.
 • Avbestilling av førerprøven må skje senest 2 virkedager før avtalt bestilt prøve.
 • Det kan være greit å betale gebyr for praktisk prøve samtidig som du betaler for teori.

Ved spørsmål, kontakt: Terje Ribe, telefon 90594000, mail terje@motorsykkelskolen.no

Top
Bestill